Studia doktoranckie na kierunku: Budowa i Eksploatacja Maszyn Instytut Maszyn Przepływowych, Politechnika Łódzka. Studia magisterskie na kierunku: Energetyka, Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka.

Współpracuje z EC 1 – Łódź Miasto Kultury – Centrum Nauki i Techniki Specjalista w dziale Ekspozycji i Multimediów. Udział w projekcie nad badaniami turbin wiatrowych w tunelu aerodynamicznym na NTNU. Udział w projekcie: „Small Wind Turbine Optimized for Wind Low Speed Conditions” w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej realizowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Doktorant w Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej pod kierownictwem: dr hab. inż. Antoniego Smolnego. Współtwórca Fundacji FABLAB Łódź, powstałej z oddolnej inicjatywy społecznej w celu stworzenia warsztatu miejskiego. Przewodniczący – Studenckiego Koła Naukowego Energetyków.