Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Specjalizacja: o klimatologia i hydrologia. Zainteresowania naukowe: meteorologia, hydrologia i ochrona środowiska. Szczególnie ulubioną tematyką z tego zakresu pozostaje analiza zmienności termicznej Polski na tle zmienności cyrkulacyjnej i adwekcyjnej.

W ostatnich kilkunastu latach wiele podróżował. Szczególnie wspomina wyprawy do południowej Afryki oraz w rejon Tybetu. W podróżach szczególnie ceni sobie bezpośredni kontakt z ludnością miejscową oraz możliwość dostania się w miejsca „mniej turystyczne”. Ostatnia wyprawa do Rosji:  na Wyspy Sołowieckie, nad Morze Białe i  jezioro Ładoga,
gdzie  latem panowały ekstremalne upały, kojarzyć się będzie zawsze z mieszanką  nietypowych i  nieprzewidywalnych wydarzeń i sytuacji. Jeszcze niezrealizowane marzenie, to wyprawa na Syberię, gdzie dzika przyroda wokół Bajkału i chociażby huk pękającego wiosną lodu Leny, przypomina jak cenne przyrodniczo  są to miejsca na Ziemi.