Urodził się  w Toruniu. Ukończył filologię romańską na  Uniwersytecie Jagiellońskim. Miłośnik przyrody, odpoczywający najpełniej w lesie i na górskich szlakach.

Związany z miesięcznikiem Poznaj Świat. Autor książki „Madagaskar. Tomek na Czerwonej wyspie”, wydanej w serii Biblioteka Poznaj Świat. Ostatnia wyprawa na Filipiny trwała  osiem miesięcy.  Odwiedził w tym czasie sześć plemion i wybrane społeczności we wszystkich regionach kraju.

Ta podróż umożliwiła poznanie innego oblicza Filipin i zmian jakie zachodzą pod wpływem nacisku cywilizacji.