Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Wykładowca w Instytucie Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Od dzieciństwa zafascynowany Ziemią, jej budową, rzeźbą, historią geologiczną, i tak już zostało… Zajmuje się geologią czwartorzędu, paleogeografią, petroarcheologią, zagrożeniami geologicznymi. Eratyki (skały przywleczone przez lód ze Skandynawii) wykorzystuje do odtwarzania kierunków i dróg napływu lądolodów na obszar Polski. W poszukiwaniu miejsc pochodzenia eratyków przewędrował wzdłuż i wszerz Skandynawię i bałtyckie wyspy. Dynamikę lądolodów połączył z balistyką, analizując surowce wykorzystywane do wyrobu kamiennych kul armatnich. Nieobce są mu też paleolityczne pięściaki i inne narzędzia kamienne. Jako wykładowca uniwersytecki preferuje zajęcia terenowe, które pozwalają skonfrontować teorię z praktyką. Na corocznych ćwiczeniach
w Sudetach spędził już w sumie prawie półtora roku i nie zamierza ich porzucać. Autor licznych artykułów w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych, współautor akademickiego przewodnika do ćwiczeń z geologii i podręczników do nauczania geografii fizycznej w szkołach średnich. Popularyzator wiedzy geologicznej i geograficznej. Wolne chwile, szkoda że tak trudne do wygospodarowania, poświęca aktywnej turystyce
i makrofotografii przyrodniczej.