Studia geograficzne w Krakowie, w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny). Jest pracownikiem Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w którym kieruje Zakładem Turystyki i Badań Regionalnych. Specjalność: geografia fizyczna.
Praca naukowa: geomorfologia Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby podczwartorzędowej. Dydaktyka: regiony turystyczne Polski, krajoznawstwo, seminaria licencjackie i magisterskie.