Glacjolog, hydrolog, badacz polarny, pracownik naukowy
w Instytucie Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu glacjologii, hydrologii, kriologii i innych nauk geograficznych. Odbył kilka staży i pobytów naukowych za granicą, między innymi w Anglii, na Uniwersytecie w Zurichu oraz w Instytucie Śniegu i Lawin w Davos w Szwajcarii. Wyniki swoich badań prezentował na wielu naukowych konferencjach krajowych i zagranicznych, m.in. w Norwegii, Szwajcarii, Austrii, Izraelu i we Włoszech. Brał udział w 23 wyprawach naukowych na Spitsbergen, z których kilkunastu był kierownikiem, jak również w inne rejony świata, m.in. do Stacji im. Arctowskiego w Antarktyce i wyprawie speleologicznej na wyspę Madre de Dios na południowym Pacyfiku w Chile. Od wielu lat jest kierownikiem Stacji Polarnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zlokalizowanej na północno-zachodnim Spitsbergenie.
Uczestniczył w pracach badawczych oraz kilku naukowych projektach narodowych i międzynarodowych. Przez wiele lat był sekretarzem Klubu Polarnego PTG oraz członkiem Komitetu Badań Polarnych PAN, jest również członkiem International Glaciological Society. W kraju prowadzi systematyczne badania zlodzenia dolnej Wisły i związanego z tym zagrożenia przeciwpowodziowego, a także badania hydrologiczne rzek i jezior Polski. Jest specjalistą z zakresu technik GPS. W swoich badaniach naukowych szczególnie zainteresowany jest prowadzeniem badań związanych z wszelkiego rodzaju zjawiskami lodowymi występującymi w przyrodzie. Jego pasją jest poznawanie lodu w każdej jego postaci. Szczególnie fascynują go śnieg, lodowce i lądolody oraz wieloletnia zmarzlina, a przede wszystkim problemy związane ze współczesnymi zmianami kriosfery.