Maciek Bedrejczuk (KW Warszawa), Maciek Janczar (KW Warszawa), Tomek Klimczak (KW Warszawa), i Marcin Wernik (Uniwersytecki Klub Alpinistyczny) przez ponad miesiąc działali w dolinie Lachit, w Karakorum. Zdobyli dwa szczyty oraz wytyczyli dwie drogi. Każda o znacznym stopniu trudności. Szóstego września,  po dwóch dniach wspinania, zespół stanął na wierzchołku dziewiczego szczytu o wysokości 5.809 m npm., nazwanym Dream Walker, wytyczając w północnej ścianie drogę Rolling (D)Ice o długość 1.450 m, ED1/2, AI5, 80st, M5. W dniach 18 – 21 września zespół wytyczył nową drogę o nazwie Polish Couloir (ED2, AI5, 90st, M7-) w niezdobytej północno-wschodniej ścianie (1.500 m) szczytu któremu nie nadano do dziś nazwy. Zespół zakończył wspinanie po osiągnięciu grani (wysokość 6.004 m), bez wejścia na wierzchołek ze względu na nadchodzące załamanie pogody. Obie drogi zostały wytyczone w stylu alpejskim.