prof. dr hab. Adam Łajczak.

Geograf, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Główny obszar badań – geomorfologia, hydrologia i geoekologia gór i ich przedpola, antropogeniczne zmiany w środowisku  przyrodniczym. Uczestnik wielu wypraw w wysokie góry (m.in. Himalaje, Kaukaz, Alpy, Góry Skaliste) oraz na najwyższe wyżyny (Wyż. Tybetańska, Wyż. Abisyńska).