konkurs
      home
      informacje
      kontakt
      artshow
      wielka lekcja geografii
      konkurs

Polskie Złote Wyprawy XX Wieku

Złota Dziesiątka Wypraw ustalona podczas głosowania internautów

I Miejsce
Nazwa wyprawy:
Korona Himalajów
Dokąd:
Himalaje
Cel wyprawy:
zdobycie Korony Himalajów
Kiedy odbyła się wyprawa:
1979-1987
Uczestnicy wyprawy:
Jerzy Kukuczka
II Miejsce
Nazwa wyprawy:
Samotny rejs dookoła świata na jachcie "Opty"
Dokąd:
opłynięcie Ziemi
Cel wyprawy:
wyprawa eksploracyjna
Kiedy odbyła się wyprawa:
1967-1969
Uczestnicy wyprawy:
Leonid Teliga
III Miejsce
Nazwa wyprawy:
Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd
Dokąd:
Afryka
Cel wyprawy:
pierwsze, samotne przejście kontynentu afrykańskiego
Kiedy odbyła się wyprawa:
1931-1936
Uczestnicy wyprawy:
Kazimierz Nowak
IV Miejsce
Nazwa wyprawy:
Polak na biegunach
Dokąd:
bieguny ziemskie
Cel wyprawy:
zdobycie obu biegunów w ciągu roku. Jako pierwszy człowiek na świecie dotarł na oba bieguny Ziemi o własnych siłach, bez pomocy z zewnątrz, w ciągu jednego roku.
Kiedy odbyła się wyprawa:
1995
Uczestnicy wyprawy:
Marek Kamiński
V Miejsce
Nazwa wyprawy:
Zimowe wejście na Mount Everest
Dokąd:
Himalaje
Cel wyprawy:
zimowe wejście na ośmiotysięcznik
Kiedy odbyła się wyprawa:
1980
Uczestnicy wyprawy:
Leszek Cichy, Krzysztof Wielicki
VI Miejsce
Nazwa wyprawy:
Przepłynięcie Amazonki od źródła do Atlantyku
Dokąd:
Peru, Kolumbia. Brazylia
Cel wyprawy:
eksploracja Amazonki, ustalenie jej prawdziwego źródła, badanie biologiczne wody na całej jej długości.
Kiedy odbyła się wyprawa:
1985 - 1986
Uczestnicy wyprawy:
Piotr Chmieliński
VII Miejsce
Nazwa wyprawy:
Everest`78
Dokąd:
Himalaje
Cel wyprawy:
zdobycie Everestu. Wanda Rutkiewicz jako trzecia kobieta i pierwsza Europejka stanęła na wierzchołku najwyższego szczytu świata - Mount Everest (8850 m).
Kiedy odbyła się wyprawa:
1978
Uczestnicy wyprawy:
Wanda Rutkiewicz
VIII Miejsce
Nazwa wyprawy:
Pierwsza Polska Wyprawa w Himalaje
Dokąd:
Himalaje Garhwalu - Indie
Cel wyprawy:
Nanda Devi East, Tirsuli
Kiedy odbyła się wyprawa:
1939
Uczestnicy wyprawy:
Adam Karpiński, Jakub Bujak, Janusz Klarnet, Stefan Bernadzikiewicz
IX Miejsce
Nazwa wyprawy:
Lot lekkim samolotem przez Atlantyk
Dokąd:
lot na trasie Saint Louis (Senegal) - Maceio (Brazylia). Przelot bez międzylądowania trwał 20,5 godziny na dystansie 3582 km. Jego samolot, RWD-5, o masie własnej 447kg i maksymalnej 1100kg, do dziś pozostaje najlżejszym samolotem, jaki kiedykolwiek przeleciał Atlantyk.
Cel wyprawy:
udowodnienie przydatności lekkiego samolotu do celów turystycznych i transportowych, a także prezentacja możliwości polskiej technicznej myśli lotniczej.
Kiedy odbyła się wyprawa:
1933
Uczestnicy wyprawy:
Stanisław Skarżyński
X Miejsce
Nazwa wyprawy:
II Polska Wyprawa Andyjska
Dokąd:
Ameryka Południowa
Cel wyprawy:
alpinistyczna i naukowa eksploracja najwyższych szczytów południowej części pustynnego obszaru Puna de Atacama na pograniczu Argentyny i Chile
Kiedy odbyła się wyprawa:
1936 - 1937
Uczestnicy wyprawy:
Justyn Wojsznis, Stefan Osiecki, Witold Paryski (lekarz) i Jan Alfred Szczepański

nagrody dla uczestników konkursu wylosowano dla:

nagroda I
Olszewska Marta

nagroda II
Taurogiński Julian

nagroda III
Pienkos Monika

nagroda IV
Kowalski Grzegorz

nagroda V
Orliński Krzysztof

pozostali nagrodzeni

1. Juszczak Anna

2. Antonowicz Barbara

3. Wysocki Mateusz.

4. Czarnik Witold

5. Szymańska Izabela

6. Nowak Mariusz

7. Rezler Arkadiusz

8. Kuras Zofia

9. Ewa Ciunel

10. Walendziak Aleksander

11. Blachowski Jacek

12. Burzawa Rafał

13. Ogonowski Marcin

14. .Blomberg-Wiaderna Joanna

15. Domańska Jolanta

16. Kapuściński Wojciech

17. Sobańska Patrycja

18. Antczak Wioleta

19. Rembowska Aleksandra

20. Wąsacz Sławomir

Prosimy o kontakt w sprawie odbioru nagród

drogą emailową do 31 stycznia 2010 roku

lkt@festiwalgor.pl


Regulamin Konkursu

I
Informacje podstawowe

1. Konkurs stanowi integralną część 11. Explorers Festival, który odbędzie się w Łodzi w dniach 18 - 22 listopada 2009 r.
2. Istotą Konkursu jest wyłonienie i wybranie dziesięciu najważniejszych polskich wypraw eksploracyjnych XX wieku - od roku 1900 do roku 2000 włącznie.
3. Pod pojęciem wyprawy eksploracyjne należy rozumieć wszystkie działania o charakterze wypraw, których celem jest poznawanie i odkrywanie Ziemi i Kosmosu (np.: wyprawy dotyczące podróży, badań i odkryć w dziedzinie geografii, alpinizmu, itp.).
4. W konkursie (zgłaszaniu i głosowaniu) mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 15 lat.

II
Zgłoszenia

1. Zgłaszający przesyłają druk aplikacyjny z propozycją wyprawy wyłącznie emailem w wyznaczonym terminie (kliknij by pobrać -> formularz) pod adres lkt@festiwalgor.pl
2. Każdy zgłaszający może zgłosić więcej niż jedną propozycję wyprawy.

III
Wybór

1. Grupa ekspertów powołana przez organizatora Konkursu wyłania dziesięć najważniejszych propozycji spośród nadesłanych zgłoszeń.
2. Kolejność określą internauci biorący udział w Konkursie głosując przy pomocy Internetu (informacje szczegółowe dotyczące Konkursu, sposobu zgłaszania i głosowania, na stronie www.explorersfestival.pl ).
3. Każdy głosujący może oddać nie więcej niż trzy głosy na wybrane przez siebie wyprawy znajdujące się na liście poddanej pod głosowanie.
4. Wyprawa, która otrzyma największą liczbę głosów internautów zajmie pierwsze miejsce, a pozostałe zajmą miejsca odpowiednio do liczby otrzymanych głosów.
5. Nad prawidłowością liczenia oddanych głosów czuwać będzie komisja powołana przez organizatora Konkursu.

IV
Nagrody i wyróżnienia

1. Przedstawienie wyników konkursu i wręczenie nagrody głównej odbędzie się podczas 11. Explorers Festival, w dniu i w miejscu wskazanym na przez organizatora po zakończeniu głosowania, tj. 30 października br.
2. Wśród uczestników Konkursu (zgłaszających wyprawy i biorących udział w głosowaniu na dziesięć najważniejszych wypraw) rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe i gadżety ufundowane przez sponsorów i partnerów festiwalu.
3. Dla pięciu osób, wyłonionych poprzez losowanie, które głosowały na wyprawę sklasyfikowaną głosami internautów na pierwszym miejscu, przewidziano cenne nagrody rzeczowe i pamiątkowe certyfikaty udziału w Konkursie.
4. Decyzje Organizatora festiwalu, dotyczące losowania nagród i gadżetów dla uczestników Konkursu, nie podlegają odwołaniu i są ostateczne.