artshow
regulamin:   contest regulations:  
      home
      informacje
      kontakt
      artshow
      wielka lekcja geografii
      konkurs
     
ARTSHOW 2008
KONKURS FORM WIZUALNYCH I SZTUKI PREZENTACJI
Grand Prix - Golden Frame - 3000 euro

Łódź, 19 - 23 listopada 2008

REGULAMIN KONKURSU

I
Informacje podstawowe
1. Konkurs stanowi integralną część Explorers Festival odbywającego się co roku w Łodzi.
2. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
3. Uczestnicy konkursu mogą występować indywidualnie lub zespołowo.
4. Konkurs dotyczy amatorów i profesjonalistów na równych zasadach.
II
Tematyka
Podróże, odkrycia, eksploracja, działania niezwykłe i niecodzienne, sporty i wydarzenia ekstremalne.

III
Odniesienie tematyczne
1. Ziemia: lądy, oceany, przestworza, Kosmos.

IV
Kategorie konkursowe i tytuł przyznania nagród i wyróżnień
1. Film dokumentalny - za realizację.
2. Film fabularny - za reżyserię.
3. Reportaż - za realizację.
4. Wywiad telewizyjny - za profesjonalizm i kunszt dziennikarski.
5. Prezentacja (może być ilustrowana przeźroczami, zdjęciami, filmami, itp., forma i sposób wynika z inwencji uczestnika konkursu) - za najciekawszą prezentację słowno-wizualną.

V
Warunki i zasady udziału w konkursie
1. Przysłanie zgłoszenia uczestnictwa na druku aplikacyjnym i 2 DVD z pracą konkursową do wstępnej oceny (dotyczy kategorii 1-4) w wyznaczonym terminie pod adres:

ŁÓDZKI KLUB TREKKINGOWY
UL. CEMENTOWA 7
91-859 ŁÓDŹ

2. Uczestnicy konkursu w poszczególnych kategoriach są powiadamiani przez organizatorów o ich udziale w finale konkursu.
3. Uczestnicy finału konkursu przyjeżdżają w wyznaczonym terminie, o czym zostaną powiadomieni.
4. Finalistów konkursu w kategoriach 1-5 wyłania Komisja Konkursowa złożona z co najmniej trzech osób.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
6. W finale konkursu w kategorii 6 biorą udział zwycięzcy konkursu ,,Wielka Włóczęga'', który jest organizowany w terminie wcześniejszym i stanowi formę eliminacji do konkursu Artshow w tej kategorii.
7. Konkurs eliminacyjny ,, Wielka Włóczęga '' odbywa się w marcu każdego roku w kategoriach:
- Polska , Europa, Świat, Kosmos.
O warunkach i terminie konkursu ,,Wielka Włóczęga" można dowiedzieć się na stronie internetowej Explorers Festival: www.explorersfestival.pl

VI
Jury konkursu
1. Jury konkursu powołują organizatorzy.
2. Jury składa się z 3 -5 jurorów.
3. Jurorzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego, który kieruje pracami jury.
4. Jury wyłania zwycięzców konkursu w poszczególnych kategoriach.
5. Decyzje jury są ostateczne.

VII
Nagrody i wyróżnienia
1. Jury przyznaje w każdej kategorii nagrodę główną - Golden Frame i dwa wyróżnienia.
2. Wręczenie nagród i wyróżnień odbywa się na zakończenie Explorers Festival.
3. Organizatorzy zastrzegają prawo jury do nie przyznania nagród i wyróżnień.
4. Uczestnikom konkursu mogą być przyznane nagrody pozaregulaminowe, jeśli wyrażą na to zgodę organizatorzy.
5. Dla zwycięzców konkursu mogą być ufundowane nagrody pieniężne. O ich wysokości organizatorzy informują z odpowiednim wyprzedzeniem.

VIII
Informacje uzupełniające
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania dzieł i prezentacji zgłoszonych do konkursu w celach reklamowych i promocyjnych w dowolnym czasie.
2. Decyzją organizatorów konkurs może odbywać się z wyłączeniem niektórych kategorii.
3. Zgłoszenie do konkursu daje Łódzkiemu Klubowi Trekkingowemu, organizatorowi Explorers Festival, prawo do pokazania filmu podczas Explorers Festival, w ramach pokazów Najlepsze Filmy z Explorers Festival i w związku z innymi wydarzeniami festiwalowymi, w dowolnym czasie.