wielka lekcja geografii
      home
      festiwale
      goście festiwalu
      nagrody
      konkursy i wystawy
      kronika
      wielka lekcja geografii
      informacje
      kontakt
      artshow
      The Best of
            Explorers Festival
  

Wyniki indywidualne testu z Wielkiej Lekcji Geografii:

I miejsce
Krzysztof Jabłoński z I LO w Pabianicach

II miejsce
Kamil Cebulski z Zespołu Szkół Rodzin Katolickich w Chorzowie

III miejsce
Grzegorz Zagłoba z LO im. Konopnickiej w Poddębicach

Wyniki szkół uczestniczących w Wielkiej Lekcji Geografii:

I miejsce
i nagroda Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. w wysokości 10.000 zł
XXXII LO z Łodzi - 51 punktów

II miejsce
XV LO z Łodzi - 50 punktów

III miejsce
II LO z Tomaszowa Mazowieckiego - 49 punktów

Lista szkół uczestniczących w Wielkiej Lekcji Geografii:

Aleksandrów Łódzki
LO - ul. Skłodowskiej-Curie 5
Bydgoszcz
I LO - Plac Wolności 9
Chełm

I LO - ul. Czarnieckiego 8
Koluszki
LO - ul. T. Kościuszki 16
ZSP nr 2 - ul. Budowlanych 8
Kutno
Katolickie LO - ul. Kard. Wyszyńskiego 3
I LO - ul. Dąbrowskiego 1
ZS nr 1 - ul. Oporowska 7
ZSZ nr 2 - ul. Kościuszki 11
Łęczyca
LO - ul. Konopnickiej 13
Łódź
Katol. LO o.o. Bernardynów - ul. Sporna 71/73
XLVII LO - ul. Czernika 1/3
VIII LO - ul. Pomorska 105
Szkoła Muzyczna - ul. Sosnowa 9
XXXII LO - ul. Czajkowskiego 14
VI LO - ul. Podmiejska 21
XXVI LO - ul. Wileńska 22a
XXI LO - ul. Kopernika 2
II LO - ul. 11 Listopada 7a
LI LO - ul. Przybyszewskiego 73/75
XLII LO ul. Stawowa 28
XV LO - ul. Traktorowa 77
XXV LO - ul. Podhalańska 2a
XXXIII LO - ul. Kusocińskiego 116
ZSP nr 21 - ul. Żubardzka 2
LO na Rzecz Porozumienia z Europą - ul. Współzawodnicza 2
ZSP nr 13 - ul. Skrzydlata 15
ZSPlastycznych - ul. Gandhiego 14
ZSP nr 19 - im Wojtyły
LO ZNP - ul. Scaleniowa 6
Katol. LO - ul. Baczyńskiego 156
IX LO - ul. Paderewskiego 24
Angara - ul. Piotrkowska 102
XXIX LO - ul. Zelwerowicza 38/44
Katol. Stowarzyszenie im św. Faustyny - ul. Nałkowskiej 2
  Bełchatów
III LO - ul. Czyżewskiego 7
VI LO - ul. Fabryczna 6
Bytom
I LO - ul. Strzelców Bytomskich 10
Chorzów

Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Kat. - ul. Kościuszki 11
Konin

II LO im. K.K. Baczyńskiego ul. 11 Listopada 7a
Łask
Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie
I LO - ul. Mickiewicza 1
Łowicz
Pijarskie LO - ul. Pijarska 2
Ostrołęka
II społeczne LO - ul. Prądzyńskiego 5
Pabianice

ZSOgónokształ. - ul. Zamkowa 39
I LO im Śniadeckiego
Pajęczno
ZS - ul. Sienkiewicza 5
Poddębice
LO - ul. Mickiewicza 13/15
Sieradz
II LO - ul. Żeromskiego 8
Skierniewice
ZSZ nr 3 - ul. Działkowa 10
Klasyczne LO - ul. Wyszyńskiego 12
ZSO - ul. Sienkiewicza 10
Swarzędz
ZS nr 1 - os. Mielżyńskiego 5a
Tomaszów Mazowiecki
II LO - ul. Jałowcowa 10
Tuchola
ZS Leśnych - ul Nowodworskiego 9/13
Wieluń
Katolickie LO
Zgierz
I LO - ul. 3 Maja 41
ZS nr 1 - ul. Długa 89/91
Samorządowe LO - ul. Musierowicza 2

Temat wykładów: "Wody kuli ziemskiej - dziś i jutro"

Wykład inauguracyjny: Po czym "płynie" nasza Łódź?

Wykładowca: Marek Pyka (Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.)

Wykład 1: "Strefa brzegowa Pomorza Zachodniego - przeszłość i przyszłość"
Budowa geologiczna strefy brzegowej południowego Bałtyku oraz przebieg linii wybrzeża i występujące przy niej formy rzeźby terenu mają związek z tektoniką i ruchem strumieni lodowych, płynących ze Skandynawii podczas zlodowaceń w plejstocenie. Zasięg pomorskiej linii brzegowej ulegał wielokrotnym zmianom w kolejnych fazach rozwoju Morza Bałtyckiego. Przemianom ulegały geoekosystemy nadmorskie, w tym tzw. Zatoka Szczecińska. Współczesnym czynnikiem kształtującym strefę brzegową staje się wzrastający poziom morza; wykład pokazuje m.in., jak może zmienić się pomorskie wybrzeże w najbliższej przyszłości pod wpływem podnoszącego się poziomu wód Bałtyku.

Wykładowca:

  prof. dr hab. Ryszard K. Borówka (Polska)
(Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Przyrodniczych)

Jest dziekanem Wydziału Nauk Przyrodniczych oraz kierownikiem Zakładu Geologii i Paleogeografii w Uniwersytecie Szczecińskim. Jest autorem ponad 220 publikacji naukowych, z których znaczna część dotyczy zagadnień z zakresu sedymentologii, geomorfologii i paleogeografii strefy brzegowej Bałtyku. W ramach popularyzacji wiedzy przyrodniczej przygotował m.in. książki "Ewolucja Ziemi" oraz "Rzeźba powierzchni Ziemi" wydane w ramach wielotomowego dzieła Wielka Encyklopedia Geografii Świata, a także "Budowa Ziemi bez tajemnic", "Dzieje Ziemi i rozwój życia" i "Skarby Ziemi" - w serii wydawniczej Nasza Ziemia.

Wizualizacja wykładu: "Ginące jeziora"

  prof. Nicholas Middleton (Wlk. Brytania, Oxford)
Geograf. Wykładowca w St. Anne's College w Oxfordzie. Kiedy nie ma zajęć ze studentami przemierza świat opisując go lub realizując filmy dokumentalne. Przez ostatnie pięć lat podróżował do najbardziej oddalonych i najmniej przyjaznych zakątków Ziemi. Odwiedził już ponad osiemdziesiąt krajów. Jest autorem wielu książek o tematyce podróżniczej, w tym bestsellera Going to Extremes wydanego w 2001r., oraz jego kontynuacji Surviving Extremes wydanego po polsku w 2006 r. pod tytułem "Ekstremalne wyprawy. Lód, dżungla, piach, bagna", a także Extremes along the Silk Road. Każda z tych pozycji zawiera niesamowite przygody, a na ich podstawie powstała również seria najznakomitszych dokumentów telewizyjnych pokazywanych przez Channel 4 w Wielkiej Brytanii i National Geographic Channel na całym świecie, w tym seria programów o Jedwabnym Szlaku.
Jest autorem innych znanych książek, m.in.: The Last Disco in Outer Mongolia; Kalashnikovs and Zombie Cucumbers: Travels in Mozambique; Travels as a Brussels Scout and Ice Tea and Elvis:
A Saunter through the Southern States
, The Global Casino: An Introduction to Environmental Issues, World Atlas of Desertification - pozycji napisanej w ramach programu ochrony środowiska ONZ.
W 2003 roku został laureatem nagrody Royal Geographical Society's Ness Award, przyznanej mu za wkład w szerzenie wiedzy geograficznej w publikacjach podróżniczych.
Ogółem napisał ponad dwieście artykułów opublikowanych w magazynach, czasopismach i gazetach. Jest autorem szesnastu książek i współautorem dziewięciu.
Pracował w różnych miejscach na świecie, między innymi wykonał dla ONZ przegląd rozwoju przemysłowego w Mongolii, zaprojektował tablice informacyjne dla Kenijskiego Parku Narodowego, prowadził zajęcia z nauk o Ziemi w Omanie, zajmował się obserwacją wielorybów u wybrzeży Ekwadoru, oceniał wycieczki edukacyjne w Ghanie i przewodził wyprawom do serca dzikiej przyrody w Namibii. Jego zainteresowania pustyniami zawiodły go na Saharę, Gobi, Thar, Atacamę Danakil, pustynię Namibijską i Kalahari..

Wykład 2: "Ekohydrologia w Polsce i na świecie"
Ekohydrologia jest nową, transdyscyplinarną dziedziną wiedzy, integrującą ekologię i hydrologię w kontekście szeroko pojętych nauk o środowisku i zrównoważonym rozwoju. Wykład przedstawia podstawowe założenia ekohydrologii oraz przykłady jej zastosowań do rozwiązywania problemów gospodarki wodnej w dorzeczu Pilicy i Parany w Ameryce Południowej, jezior Tanganika i Naiwasha w Afryce oraz zbiornika zaporowego Sagulin w Indonezji.

Wykładowca:

  prof. dr hab. Maciej Zalewski (Polska)
(Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii, PAN, Łódź)

Jest dyrektorem Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO w Łodzi i kierownikiem Katedry Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Jako jeden z pionierów ekohydrologii - nowej dyscypliny nauki, łączącej wiedzę techniczną i ekologiczną - uczestniczy w licznych międzynarodowych organizacjach, instytucjach i programach badawczych. Jest m.in. przewodniczącym Naukowego Komitetu Doradczego UNESCO i Międzynarodowego Programu Hydrologicznego IHP-V Ecohydrology, członkiem wielu komitetów i rad naukowych w kraju i zagranicą, edytorem międzynarodowego czasopisma "Ecohydrology and Hydrobiology". Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych, 8 podręczników akademickich. Prowadzi od wielu lat badawczą stację terenową nad Zalewem Sulejowskim, zajmuje się renaturalizacją rzek łódzkich, uczestniczył także w badaniach ekologicznych w tropikach - w in. w Wenezueli i na Jeziorze Tanganika.

Wizualizacja wykładu: "Gejzery Islandii "

    dr Elżbieta Papińska, dr Sławomir Kobojek (Polska) 
(Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych)

Wykład 3: "Kryzysy i konflikty w gospodarce wodnej"
"Wszyscy żyjemy w dole rzeki" - korzystamy z wody, którą używali już inni i odprowadzamy ścieki, które z kolei muszą użytkować nasi sąsiedzi. Dostęp do zasobów wody jest na świecie zróżnicowany i ma różną, czasem bardzo wysoką cenę. Brak lub nadmiar wody to nie tylko klęska żywiołowa, ale i przyczyna głębokich kryzysów gospodarczych, politycznych i cywilizacyjnych. W historii świata woda lub obiekty wodne były niejednokrotnie przyczyną, a nawet narzędziem wojen; nadal stanowią podłoże napięć i konfliktów, których ofiarą są zwykle najsłabsze i najbiedniejsze kraje i społeczeństwa.

Wykładowca:

  prof. dr hab. Paweł Jokiel (Polska)
(Uniwersytet Łódzki, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej)

Jest kierownikiem Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, członkiem Komitetu Gospodarki Wodnej PAN i Komisji Ekspertów w Ministerstwie Środowiska. Jest autorem ponad 90 publikacji naukowych, wśród których jest m.in. książka "Woda na zapleczu wielkiego miasta" - poświęcona wykorzystaniu i ochronie zasobów wodnych małych podłódzkich zlewni; zajmuje się też dynamiką i antropogenicznymi uwarunkowaniami odpływu rzecznego, zasobami wód podziemnych w strefie podmiejskiej i ekstremalnymi zjawiskami hydrologicznymi.

Wizualizacja wykładu: "Ocalić Amazonię"

  Martin Strel (Słowenia) 
Światowej sławy pływak - maratończyk. Do niego należy wiele rekordowych osiągnięć odnotowanych, m.in. w księdze Guinness'a. Nauczył się pływać w wieku sześciu lat. W 1978 roku dołączył do grona pływających maratony. Zanim rozpoczął przygodę z wodą występował z powodzeniem jako gitarzysta. Nie jest przykładem typowego sportowca. Początkowo startował w zawodach pływackich w ramach Pucharu Świata, dopiero później wybrał zamiast rywalizacji z innymi, rywalizację z wodą i zaczął pływać indywidualnie, za każdym razem wyznaczając sobie cel bardzo trudny do osiągnięcia, bo najbardziej interesują go nadzwyczajne wyzwania. Cechuje go olbrzymia determinacja i cierpliwość w dążeniu do celu. Jego projekty nie skupiają się jedynie na wielkich osiągnięciach sportowych, ale służą ogólniejszemu przesłaniu. Pobyt na różnych kontynentach, poznawanie ludzi innych nacji, ich mentalności i myślenia, dodatkowo wzmacniają go w słuszności jego przesłania: dbajmy o przyjaźń i pokój między ludźmi i czystość wody na Ziemi.
Do jego najważniejszych osiągnięć należą:
2002: przepłynięcie po raz pierwszy całej rzeki Missisipi; 3797 km; odnotowanie w księdze Guinness'a; swój wyczyn dedykował pamięci ofiar zamachu z 11 września 2001 roku,
2003: przepłynięcie niezwykle zdradliwej rzeki Parany; 1930 km
2004: przepłynięcie rzeki Jangcy Jang; 4003 km
2007: przepłynięcie rzeki Amazonki - 5268 km - 66 dni; ten nadzwyczajny historyczny wyczyn był wsparciem światowych inicjatyw w sprawie ochrony przyrody, lasów tropikalnych i tlenu na naszej planecie.
Za swoją działalność otrzymuje wiele dowodów uznania. Przekazali je oficjalnie, m.in.: Kofi Annan - Sekretarz Generalny ONZ, Michael Bloomberg - burmistrz Nowego Yorku, dr William Perry - sekretarz obrony USA, Daniel Scioli - Wiceprezydent Argentyny.
W 2002 roku, po pokonaniu Missisipi, Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął specjalną uchwałę honorującą go za ten niezwykły wyczyn.
Został również nominowany do prestiżowej nagrody "Laureus" w kategorii osobowość sportu alternatywnego i rekomendowany na członka Międzynarodowego Panteonu Sław Pływania.
Jego wyczyny był relacjonowane w największych magazynach ilustrowanych, stacjach telewizyjnych i agencjach informacyjnych. Opisano je również w dwóch książkach i pokazano w serialach filmowych.

Wykład 4: "Presja globalnych zmian klimatu - susza czy powódź"
Współczesne ocieplenie jest realnym faktem. Obserwowany przyrost temperatury powietrza oznacza m.in.,
że atmosfera dysponuje większą energią niż dotychczas. Zmienia się i aktywizuje cyrkulacja atmosferyczna, rośnie zatem częstość i intensywność zjawisk ekstremalnych - huraganów, susz, powodzi itd. Globalne ocieplenie wywołuje wędrówkę stref klimatycznych. Powiększa się zawartość wilgoci w atmosferze i zmienia się rozkład opadów na Ziemi. Topnieją lodowce górskie i lody polarne, podnosi się poziom mórz i oceanów. I chociaż nie wszyscy badacze uznają rolę człowieka w tych zmianach, to jednak każdy z nas podlega presji czynników klimatycznych…

Wykładowca:

  prof. dr hab. Halina Lorenc (Polska)
(Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa)

Jest pracownikiem naukowym w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kieruje Ośrodkiem Meteorologii, zajmującym się m.in. przygotowywaniem ekspertyz dla potrzeb gospodarki i planowania inwestycji. W Jej dorobku naukowym, obejmującym ponad 150 publikacji, są przede wszystkim prace o współczesnych zmianach klimatu, w tym o najdłuższej w Polsce serii pomiarów meteorologicznych - tzw. serii warszawskiej zaczynającej się w 1789 roku - i o zasobach energii wiatru w Polsce. Przygotowała też m.in. najnowszy Atlas Klimatu Polski. Pracuje w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Energii Wiatrowej IAWE, jest ekspertem Zintegrowanego Monitoringu Środowiska i członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Geofizycznego. Jej opinie o naszym klimacie i jego zmienności są przedmiotem ciągłego zainteresowania prasy, radia i telewizji…


Wizualizacja wykładu: "Atacama - dramatyczne ostrzeżenie"

  Grzegorz Szyszkowski (Polska)
Mieszka w Rotmance, niedaleko Gdańska. Studiuje Automatykę i Robotykę na wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Coraz bardziej lubi zwiedzać świat na dwóch kółkach.
W 2003 roku, mając dziewiętnaście lat, wyruszył sam na wyprawę rowerową dookoła Półwyspu Skandynawskiego. Przez trzydzieści sześć dni pokonał ponad pięć tysięcy kilometrów, docierając do najbardziej wysuniętego na północ miejsca w Europie - przylądka Nordkapp. Odwiedził wtedy Norwegię, Szwecję i Finlandię.
Następnym etapem "kolarskiej przygody" miała być Islandia. I tak się stało. Rok po przedniej wyprawie wylądował na "wyspie gejzerów". Przez dwadzieścia siedem dni samotnie pokonywał drogi i bezdroża na rowerze. Na swoim jednośladzie dotarł w trudno dostępne dzikie tereny, leżące z dala od popularnych szlaków turystycznych a przy okazji dokonał również trawersu wyspy.
Rok 2006 był dla niego bardzo szczególny. W lipcu, samotnie, bez jakiegokolwiek wsparcia z zewnątrz, zdany całkowicie na własne siły,
w skrajnie trudnych pustynnych warunkach, poruszając się na średniej wysokości ponad 4000m n.p.m., przedzierał się przez Płaskowyż Altiplano - jeden z najtrudniej dostępnych rejonów świata - nazywany również Tybetem Andów. Dwa tysiące kilometrów po zupełnych bezdrożach, dwa zdobyte sześciotysięczniki, trawers największej na świecie słonej pustyni Atacama, wjazd rowerem powyżej 5500m nad poziom morza.....
i wiele niezwykłych przygód, tak w skrócie można opisać jego wyczyn.
Od 2007 roku jest członkiem zarządu Polskiego Centrum Ekspedycyjnego.

 

 

 

 | program | goście | nagrody | konkursy i wystawy | kronika | wielka lekcja geografii | informacje | kontakt | artshow |